Quạt thông gió tròn công nghiệp Wing TM 250

800.000 850.000 

Quạt có 2 tốc độ khác nhau, chọn loại phù hợp với yêu cầu công việc.