Quạt thông gió tròn công nghiệp Wing TM 500

1.400.000 1.950.000 

Quạt có 2 tốc độ khác nhau, chọn loại phù hợp với yêu cầu công việc.