Quạt thông gió tròn công nghiệp Wing TM 300

850.000 900.000 

Quạt có 2 tốc độ khác nhau, chọn loại phù hợp với yêu cầu công việc.