Quạt thông gió tròn công nghiệp Wing TM 400

1.150.000 1.250.000 

Quạt có 2 tốc độ khác nhau, chọn loại phù hợp với yêu cầu công việc.